• Pracownia Cytologiczna współpracuje z wieloma lekarzami ginekologami wykonując badania cytologiczne i cytohormonalne pobierane w gabinetach.
  • Istnieje również moliwość pobrania cytologii w Pracowni.
  • Badania cytologiczne są wykonywane przez specjalistę cytomorfologii medycznej z blisko 30-letnim stażem cytologicznym.
  • Wykonujemy również cytologię cienkowarstwową na podłożu płynnym LBC.
  • Czas oczekiwania na wyniki - do tygodnia, a pilne z dnia na dzień.