Serdecznie zapraszamy do współpracy placówki świadczące usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Z każdą placówką podpisujemy indywidualną umowę, określającą zakres i warunki współpracy oraz ceny badań.

    W ramach umowy:
  • zaopatrujemy w odpowiednie probówki do pobrania krwi,
  • odbieramy i transportujemy materiał,
  • wyniki dowozimy oraz wysyłamy faksem lub drogą elektroniczną,
  • rozliczamy na koniec miesiąca, wystawiamy rachunek wraz z wykazem wykonanych badań - również z listą pacjentów,
Realizujemy również zlecenia na badania okresowe pracowników. Istnieje możliwość pobrania materiału na terenie zakładu zleceniodawcy. Zapewniamy szybką realizację zleceń oraz konkurencyjne ceny.