UWAGA !!!   Możliwość pobrania krwi w domu pacjenta !!!

    Pobieranie moczu do badań należy wykonać:
  • Po nocy - ranną porcję moczu należy pobrać do jednorazowego pojemnika,
  • Przed oddaniem moczu należy: dokładnie umyć się, pierwszy strumień moczu oddać do ubikacji, a następnie środek strumienia do pojemnika na mocz. Resztę moczu oddać do ubikacji,
  • pojemnik z moczem należy dokładnie podpisać i jak najszybciej oddać do badania w laboratorium,
  • przed oddaniem moczu do analizy nie należy przyjmować żadnych leków bakteriobójczych, jeśli był brany lek to należy poinformować o tym laboratorium (należy podać jaki lek i od kiedy jest przyjmowany),
  • mocz do posiewu oddać do jałowego pojemnika, zachowując jak najbardziej sterylne warunki pobrania (umyć dokładnie ręce, u mężczyzn ściągnąć napletek i dokładnie umyć, a następnie ze środkowego strumienia pobrać mocz do badania bakteriologicznego),
  • Niedopuszczalne jest aby mocz w pojemniku przechowywać kilka godzin w temperaturze pokojowej (powoduje to namnożenie bakterii).

Badanie moczu

- badanie ogólne,
- amylaza,
- badanie z dobowej zbiórki moczu (DZM) białko, cukier, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, Na, K, Cl, Ca, Mg, fosfor nieorganiczny,
- badanie bakteriologiczne i mykologiczne